MENU

AKTUALNOŚĆ

Realizacja doskonalenia zawodowego w lutym

02 marca 2017

W ubiegłym miesiącu funkcjonariusze wrzesińskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej głównie realizowali zagadnienia związane z ratownictwem chemiczno – ekologicznym. W miesięcznym planie doskonalenia zawodowego znalazły się tematy zawarte w programie szkolenia z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym:
• ratownictwo chemiczne i ekologiczne realizowane przez KSRG,
• zagrożenia powodowane przez materiały niebezpieczne,
• środki ochrony indywidualnej,
• urządzenia i techniki pomiarowe,
• techniki kontrolowania emisji substancji niebezpiecznych.

Ponadto zrealizowano tematy z następujących obszarów:
sprzęt do działań ratowniczo – gaśniczych: sprzęt do ratownictwa chemicznego będącego na wyposażeniu JRG, jego rozmieszczenie, sprawianie oraz BHP podczas zdarzeń,
ratownictwo medyczne: pierwsza pomoc przy zatruciach wziewnych i oparzeniach chemicznych,
ćwiczenia na obiektach: zapoznanie z zakładem Gestamp Polska Sp. z o.o. zajmującego się produkcją komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego.

Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni