MENU

AKTUALNOŚĆ

Doskonalenie zawodowe realizowane w styczniu

02 lutego 2017

Tematyka związana z działaniami poszukiwawczo–ratowniczymi dominowała podczas styczniowych zajęć doskonalenia zawodowego we wrzesińskiej jednostce ratowniczo – gaśniczej. Wśród tematów szkoleniowych znalazły się:
• zasady organizacji działań poszukiwawczo–ratowniczych w KSRG, zakres działań podstawowych i obowiązujące przepisy w tym zakresie,
• sprzęt wykorzystywany do działań poszukiwawczo–ratowniczych w zakresie podstawowym,
• metody zabezpieczania konstrukcji i instalacji,
• techniki dotarcia do osoby poszkodowanej oraz jej ewakuacja.
Przeprowadzono zajęcia praktyczne na zalewie wrzesińskim z zakresu ratownictwa wodnego w okresie zimowym.

Początek roku to także okazja do zapoznania się z nowo zakupionym i wprowadzanym do podziału bojowego sprzętem, m.in. takim jak autorolki, lanca gaśnicza oraz sprzęt ratownictwa wysokościowego: lonże regulowane oraz przyrząd zjazdowy.
Amputacja urazowa, obrażenia i podejrzenie obrażeń miednicy to tematyka zrealizowana w ramach szkolenia medycznego, natomiast w ramach bloku tematycznego – rozpoznawanie zagrożeń strażacy zapoznali się z obiektem firmy „Tonsil” we Wrześni.

Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcie: KP PSP we Wrześni