MENU

AKTUALNOŚĆ

Międzypowiatowe warsztaty z zakresu ratownictwa wodnego

01 czerwca 2015

Ponad 130 strażaków z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczyło w warsztatach pk. „Warta 2015”, które przeprowadzono w sobotę 30 maja na rzece Warta. Organizatorem ćwiczeń były Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie, Środzie Wlkp. i Wrześni

a zajęcia poprowadzone zostały przez dowództwo Specjalistycznej Grupy Wodno – Nurkowej z Poznania – mł. bryg. Mariusza Kowalskiego oraz st. kpt. Piotra Mądrego.

Warsztaty rozpoczęto wykładami, na których to uczestnicy zapoznali się m.in. z:
• zakresem zadań podstawowych wykonywanych przez strażaków KSRG,
• zasadami współpracy strażaków z grupą wodno – nurkową podczas prowadzenia akcji ratowniczych i poszukiwawczych,
• potencjałem ratowniczym poznańskiej grupy wodno – nurkowej,
• organizacją łączności na miejscu zdarzenia,
• zasadami bhp podczas ćwiczeń i akcji ratowniczych,
• wyposażeniem jednostek ochrony przeciwpożarowej poszczególnych powiatów w sprzęt do ratownictwa wodnego.

Zajęcia praktyczne przeprowadzone zostały na 6 stanowiskach (trzy przygotowano na lądzie i trzy na rzece). Strażacy przećwiczyli:
• manewrowanie łodzią silnikową na rzece,

• podejmowanie osoby tonącej przy wykorzystaniu łodzi silnikowych –ćwiczono trzy sposoby podpływania łodzią do tonącego,

• podejmowanie osoby tonącej z brzegu przez ratownika ubranego w kombinezon ratunkowy, kamizelkę asekuracyjną i zabezpieczonego linką ratowniczą,

• wykorzystanie prostych technik ratowniczych jak np. użycie rzutki ratowniczej.

Ponadto uczestnicy warsztatów poznali działanie sonaru będącego na wyposażeniu poznańskiej grupy wodno – nurkowej oraz wyposażenie płetwonurka uczestniczącego w działaniach ratowniczych.

Na potrzeby ćwiczeń wprowadzono kanał dowodzenia i współdziałania oraz siedem kanałów ratowniczo – gaśniczych.
Obserwatorami ćwiczeń był Starosta Wrzesiński – Dionizy Jaśniewicz, Starosta Jarociński – Bartosz Walczak, Komendanci Powiatowi PSP i funkcjonariusze Komend Powiatowych Policji z ćwiczących powiatów oraz członkowie powiatowych struktur zarządzania kryzysowego.

Tekst: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: st. kpt. Tomasz Kotusiewicz