MENU

AKTUALNOŚĆ

Wykorzystanie piany gaśniczej w działaniach straży pożarnej

01 kwietnia 2015

Gaszenie pożarów przy pomocy pian gaśniczych to główny blok tematyczny ujęty w planie doskonalenia zawodowego dla strażaków Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej we Wrześni w miesiącu marcu. W trakcie zajęć teoretycznych omawiano następujące tematy:
• fizykochemiczne cechy piany, jej właściwości i rodzaje,
• sprzęt i armatura do podawania pian gaśniczych – jego parametry, obsługa i zakres stosowania.
Część praktyczna obejmowała podawanie prądów gaśniczych piany w drabin przystawnych

oraz z kosza podnośnika SH 24.

W trakcie ćwiczeń ratownicy każdorazowo zabezpieczeni byli w sprzęt ochrony dróg oddechowych. Ponadto przećwiczono podejście ratowników do pożaru, którzy dodatkowo zabezpieczeni są w ubrania żaroodporne.

W miesiącu marcu nie zabrakło także tematu z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Strażacy przypomnieli sobie zasady postępowania przy oparzeniach termicznych i zaczadzeniach.
Tekst: st. kpt. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP Września