MENU

AKTUALNOŚĆ

Akcja przekazywania kalendarzy oraz światełko betlejemskie.

20 grudnia 2019

Przedstawiciele wrzesińskiej Komendy Powiatowej PSP jak co roku w miesiącu grudzień, odwiedzają szkoły podstawowe na terenie powiatu, w celu przekazania kalendarzy Państwowej Straży Pożarnej na rok 2020. Przy wręczaniu kalendarzy zostały omówione konkursy, które są organizowane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.  Dodatkowo podczas spotkań z uczniami przeprowadzono pogadankę nt. bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dzieci brały aktywny udział w dyskusji i wykazały się dużą wiedzą na temat bezpieczeństwa.

Tradycją w naszej komendzie stały się również odwiedziny harcerzy z wrzesińskiego hufca „Wrzos”, którzy oprócz świątecznych życzeń na ręce Zastępcy Komendanta Powiatowego st. bryg. Damiana Jankowiaka przekazali światełko Betlejemskie. 

Opracowała: st.str. Magdalena Cieślak 

zdjęcia: KP PSP Września