MENU

AKTUALNOŚĆ

Ćwiczenia z SGRW-N Poznań.

10 października 2019

3 października br. nad zalewem wrzesińskim odbyły się ćwiczenia ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym dla strażaków jednostki ratowniczo – gaśniczej we Wrześni i druhów z jednostek OSP, które dysponują sprzętem pływającym, oraz które realizują wspomniane zadania. Były to jednostki OSP z Węgierek, Kołaczkowa, Miłosławia, Czeszewa i Pyzdr. Ćwiczenia prowadzili strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej
nr 1 w Poznaniu, członkowie specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego.

Szkolenie realizowano z podziałem na trzy zespoły, którym przekazano następujące zagadnienia:
 ogólne zasady zachowania się przy zbiornikach wodnych,
 wyposażenie sprzętowe ratownika,
 rzuty kołem i rzutką ratowniczą do celu,
 dotarcie do poszkodowanego przez tzw. „człowieka żabę”,
 udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom podtopionym i w hipotermii.Opracował: mł. bryg. Zbigniew Rzemyszkiewicz
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni