MENU

AKTUALNOŚĆ

Spotkanie w sprawie dotacji dla OSP

04 września 2019

3 września 2019 r. w  siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni odbyło się spotkanie z  Prezesami oraz Naczelnikami jednostek OSP z terenu powiatu wrzesińskiego.

Zorganizowane spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw, ale w głównej mierze poświęcone było przedstawieniu zasad wykorzystania środków z programu „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku” na następujące zadania

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

            W spotkaniu uczestniczył Poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Dolata, który omówił założenia i cele dotacji dla OSP. Spotkanie było również okazją do wręczenia umów związanych z przyznanymi dotacjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek OSP.


Opracował: ogn. Jakub Nawrocki

Zdjęcia: mł.  bryg. Marek Mikołajczak