MENU

AKTUALNOŚĆ

Powiatowe obchody Dnia Strażaka

20 maja 2019

Tegoroczne Powiatowe Obchody Dnia Strażaka odbyły się w piątek 19 maja na terenie Komendy Powiatowej PSP. O godzinie 12:30 odprawiona została koncelebrowana, polowa Msza Św., którą sprawował kapelan powiatowy strażaków – ks. Mirosław Stawicki. Po nabożeństwie nastąpiło przegrupowanie uczestników w wyznaczone miejsce, gdzie rozpoczęto uroczystą akademię. Meldunek przedstawicielowi wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP
w Poznaniu – brygadierowi Adamowi Topolskiemu złożył d-ca uroczystości – mł.bryg. Zbigniew Rzemyszkiewicz. Po podniesieniu flagi państwowej komendant powiatowy PSP we Wrześni – mł. bryg. Piotr Trawiński powitał przybyłych gości, wśród których byli:
• przedstawiciel wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP – bryg. Adam Topolski
• Starosta Wrzesiński – Dionizy Jaśniewicz,
• przewodniczący Rady Powiatu – Marek Przyjemski wraz z radnymi powiatu wrzesińskiego,
• prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Andrzej Janka wraz z prezesami, członkami zarządów oraz druhami ochotniczych straży pożarnych,
• pani wójt, burmistrzowie oraz przedstawiciele władz samorządowych powiatu wrzesińskiego,
• ksiądz kapelan, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży,
• grono strażaków wrzesińskiego koła emerytów,
• przedstawiciele instytucji i firm powiatu wrzesińskiego sympatyzujących ze strażą pożarną oraz przybyłe media.

Następnie wręczono następujące odznaczenia, wyróżnienia oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe:


• Stopień aspiranta sztabowego - starszy aspirant Paweł Kapsa,

• Stopień starszego ogniomistrza- Tomasz Dolata

• Stopień ogniomistrza:
- młodszy ogniomistrz Michał Dębicki
- młodszy ogniomistrz Jakub Nawrocki
- młodszy ogniomistrz Michał Psyk
- młodszy ogniomistrz Grzegorz Zaworski • Stopień młodszego ogniomistrza:
- starszy sekcyjny Krzysztof Bartkowiak
- starszy sekcyjny Dawid Wegner

• wyróżnienie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „Dyplomem za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych”:
- asp.sztab. Paweł Kapsa


• wyróżnienie starosty wrzesińskiego w dowód uznania za szczególne osiągnięcia w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej powiatu wrzesińskiego:
- starszy strażak Magdalena Cieślak
- młodszy brygadier Marek Mikołajczak
- aspirant Łukasz Michalak
- młodszy ogniomistrz Dawid Wegner

• wyróżnienie starosty powiatu wrzesińskiego oraz prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we Wrześni
w dowód uznania za szczególny wkład i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu:
- druh Andrzej Szalaty z OSP Borzykowo jako Strażak Roku 2018,
- druh Michał Stefański z OSP Kołaczkowo jako Działacz OSP Roku 2018,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Marzeninie jako Jednostka OSP roku 2018,


• wyróżnienie komendanta powiatowego PSP we Wrześni za współpracę i okazaną pomoc uhonorował okolicznościowymi upominkami:
- brygadier Andrzej Bartkowiak
- Dionizy Jaśniewicz
- Tomasz Kałużny
- Paweł Puzdrakiewicz

Podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się 10 maja 2019r. w Poznaniu, awans na stopień starszego brygadiera otrzymał brygadier Damian Jankowiak, natomiast Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę otrzymali młodszy brygadier Piotr Trawiński oraz ogniomistrz Artur Nather. Natomiast podczas Centralnych obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się 04 maja 2019r. w Warszawie, awans na stopień młodszego kapitana otrzymał aspirant sztabowy Robert Brzymyszkiewicz.


Podziękowanie w imieniu odznaczonych, wyróżnionych oraz nominowanych na wyższe stopnie służbowe wygłosił asp.sztab. Paweł Kapsa


Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy akademii zostali zaproszeni na tradycyjny strażacki poczęstunek.

Opracowanie: st.str. Magdalena Cieślak
Zdjęcia: Agnieszka Zielonka